Упис кандидата

Пријава и упис кандидата

УПИС КАНДИДАТА 
  • Редовно школовање 
  • Ванредно школовање 

(за ученике старије од од 17 година)

  • Преквалификација 
  • Доквалификација 

(услов уписа: завршена средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању)

Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању 

(услов уписа: завршена средња школа и две године радног искуства)

УПИС КАНДИДАТА

 Матична школа у Шапцу:

Радним данима:         од 11 до 18 часова

Суботом:                    од 10 до 14 часова                

 

Издвојено одељење у Обреновцу:

Радним данима:         од   9 до 16 часова

Суботом :                   од   10 до 14 часова