Општи услови

1. Техничар друмског саобраћаја-специјалиста 

Услови за упис кандидата : Диплома техничара друмског саобраћаја са две године искуства.   

2. Возач моторних возила - специјалиста 

Услови за упис кандидата : Диплома возача моторних возила са две године искуства                  

3. Возач аутобуса - специјалиста 

Услови за упис кандидата : Диплома возача моторних возила са две године искуства                            

 4. Образовни профил инструктор вожње - специјалиста

Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са завршеним следећим образовањем:
1. Средње образовање у подручју рада Саобраћај, група срумски саобраћај ( у трогодишњем или четворогодишњем трајању)
2. Саобраћајни инжењер ( виша саобраћајна школа друмског смера) 
3. Дипломирани саобраћајни инжењер, одсек за друмски и градски саобраћај и транспорт
4. Студије првог или другог степена у области друмског и градског саобраћаја и транспорта.

Општи услови за све кандидате:

1. Године старости, прописано чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (" Службени гласник Пепублике Србије" бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14)
2. Две године радног искуства на пословима у друмском саобраћају
3. Поседовање возачке дозволе "Б" категорије, прописане чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС, бр.41/09, 53/10, 101/11 и 55/14)
4. Лекарско уверење о здравственој способности за овај образовни профил