Образовни профили

Личне услуге-Фризери

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

За образовни профил:

1. Фризер ( III степен)

Школа уписује током целе године лица која већ имају неку диплому трећег или четвртог степена или за стицање нове дипломе.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ( V степен)

1. Креатор женских фризура-специјалиста

2. Креатор мушких фризура-специјалиста