Образовни профили

Саобраћај

Образовни профили :

1. Техничар друмског саобраћаја ( IV степен)

2. Возач моторних возила ( III степен)

3. Руковалац средствима унутрашњег транспорта ( III степен)

 

Преквалификација - доквалификација за ове образовне профиле, упис је током целе године за лица која већ имају неку диплому трећег или четвртог степена или за стицање нове дипломе.


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ (  V СТЕПЕН )

1. Техничар друмског саобраћаја-специјалиста

    Услов за упис кандидата: диплома техничара друмског саобраћаја са две године искуства

2. Возач моторних возила-специјалиста

     Услов за упис кандидата: диплома возача моторних возила са две године искуства

3. Возач аутобуса-специјалиста

     Услов за упис кандидата: диплома возача моторних возила са две године искуства


4. Инструктор вожње-спацијалиста

         Услови за упис кандидата:

Специјализацију за овај образовни профил могу стицати кандидати са следећим образовањем:

1. Средње образовање у подручју рада Саобраћај, група друмски саобраћај (трогодишњем или четворогодишњем трајању)

2. Саобраћајни инжењер ( виша саобраћајна школа друмског смера)

3. Дипломирани саобраћајни инжењер, одсек за друмски и градски саобраћај и транспорт

4. Студије првог или другог степена у области друмског и градског саобраћаја и транспорта


Опште услове за све кандидате:

1. Године старости прописано чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,, Службени гласник Републике Србије " бр.41/09, 53/10, 101/11 и 55/14)

2. Две године радног ислуства на пословима у друмском саобраћају

3. Поседовање возачке дозволе ,,Б" категорије, прописане чланом 223. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник Републике Србије" бр.41/09, 53/10, 101/11 и 55/14)

4. Лекарско уверење о здравственој способности за овај профил