Образовни профили

Геодезија и грађевинарство

Четворогодишње образовање:

 1. Архитектонски техничар 
 2. Грађевински техничар 
 3. Грађевински техничар за хидроградњу
 4. Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

Трогодишње образовање:

 1. Зидар-фасадер
 2. Армирач-бетонирац
 3. Тесар
 4. Керамичар-терацер-пећар
 5. Декоратер зидних површина
 6. Стаклорезац
 7. Хидрограђевинар
 8. Руковалац грађевинском механизацијом
 9. Монтер суве градње
 10. Оператер основних грађевинских радова

Специјалистичко образовање у једногодишњем трајању  

(V степен)

Група мајстори за образовне профиле

 1. Зидар мајстор
 2. Тесар мајстор
 3. Армирач мајстор
 4. Бетонирац мајстор
 5. Изолатер мајстор
 6. Грађевински керамичар мајстор
 7. Молер-фарбар мајстор
 8. Грађевински гипсар мајстор
 9. Мајстор за кућне водоводне и канализационе инсталације
 10. Мајстор за грађевинску механизацију

Профил за грађевинске пословође

 1. Пословођа за високоградњу
 2. Пословођа за нискоградњу и хидроградњу
 3. Пословођа за грађевинску механизацију
 4. Пословођа за грађевинска постројења

Профил за грађевинске техничаре

 1. Грађевински техничар специјалиста за префабриковано грађење
 2. Грађевински техничар специјалиста калкулант
 3. Грађевински техничар специјалиста за водовод и канализацију
 4. Грађевински техничар специјалиста за архитектонске и просторне планове