Образовни профили

Машинство и обрада метала

НОВО ПОДРУЧЈЕ РАДА Машинство и обрада метала

       Образовни профили у четворогодишњем трајању:

         1.  За образовни профил машински техничар у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

2. За образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у производњи и индустрији 

3. За образовни профил машински техничар моторних возила  у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду.

Овај образовни профил погодан је за рад у сервисима за техничке прегледе.

4. За образовни профил машински техничар мерне регулационе технике у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

5. За образовни профил машински техничар машинске енергетике  у четврогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 

Ови образовни профили погодни су за рад у електранама и топланама. 

 

Образовни профили у трогодишњем трајању

1.  За образовни профил аутомеханичар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

2.  За образовни профил бравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

3.  За образовни профил машинбравар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

4.  За образовни профил инсталатер у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

5.  За образовни профил заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

6.  За образовни профил бравар-заваривач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

7.  За образовни профил металостругар у трогодишњем образовању у I, II, III разреду. 

8.  За образовни профил металоглодач у трогодишњем образовању у I, II, III разреду.

 

Програм специјалистичког образовања

1. За образовни профил аутомеханичар-специјалиста програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

2. За образовни профил бравар-специјалиста програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

3. За образовни профил металостругар -специјалиста програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

4. За образовни профил металоглодач-специјалиста програм специјалног образовања у једногодишњем трајању

 

Услови уписа су завршена одговарајућа средња школа и две године радног искуства на одговарајућим пословима.

Ванредно школовање за лица старија од 17 година.

 

Не пропустите јединствену могућност

ванредног школовања,

преквалификације и доквалификације